ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
1. SATICI’NIN
Ünvanı : MİZEY GIDA MAĞAZACILIK NAKLİYECİLİK TURİZM SAN. VE TİC.A.Ş.
Adresi :Sultaniye Mah. Balıkesir Cad. No:107 Susurluk / BALIKESİR
Telefon :0266 865 30 02
Web :www.yorsanfastfood.com.tr
E-mail :mhizmetleri@mizey.com.tr
VERGİ DAİRESİ SUSURLUK  NUMARASI : 167 056 2342
2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, BEDELİ VE TESLİM MASRAFLARI
Sözleşme konusumal ya da hizmetinsatış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Alıcınınülke gümrüğünden, vergisel ya da banka uygulamalarındankaynaklı her
türlügümrük bedeli, kdvve benzeri durumlardanoluşabilecek ücretlerden LCWaikiki sorumludeğildir.
ALICI’nın

[kullanici-adi]
Fatura Adresi: [fatura-adresi] Teslimat Adresi: [kargo-adresi]

Sepet İçeriği ve Toplamı : [sepet-tutar]

Sipariş Tarihi : [tarih]

BUTUTARATÜMVERGİLERDAHİLDİR.

Türkiye içerisinden verilen siparişlerde yukarıdaki tutara KDVdahildir.
Yurt dışına gönderilmek üzere verilen siparişlerde yukarıdaki tutara alıcının ülke gümrüğünden, vergisel ya da banka uygulamalarından kaynaklı her türlü gümrük
bedeli, kdv ve benzeri durumlarda oluşabilecek ücretler dahil değildir ve bu benzeri durumlardan oluşabilecek ücretlerden Mizey A.Ş. sorumlu değildir.
ALICI siparişi onaylaması halinde verilen sipariş ALICI’yı ödeme yükümlülüğü altına sokmaktadır.
Ödeme Bilgileri

Sepet İçeriği ve Toplamı : [sepet-tutar]

Sipariş Tarihi : [tarih]

Yapılacak ödemelerde tüketicinin banka ile olan sözleşmesi veya mevzuat gereği doğabilecek diğer ilave maliyetler konusunda tüketicinin hizmet aldığı banka koşulları geçerli olacaktır.
3. ÖDEME, TESLİMAT VE İFA BİLGİLERİ
Sitemizde kredi kartı ve banka havalesi ile ödeme kabul edilmektedir. Yapılacak ödemelerde tüketicinin banka ile olan sözleşmesi veya mevzuat gereği doğabilecek diğer ilave maliyetler konusunda tüketicinin hizmet aldığı banka koşulları geçerli olacaktır.
Siparişler, anlaşmalı kargo firması aracılığı ile ALICI’nın yerleşim yerinin konumuna bağlı olarak 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile teslim edilir.
4. CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde
hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma
hakkı, malın tesliminden itibaren 14 günlük süre içinde www.yorsanfastfood.com.tr adresinden ilgili sipariş için iade talebi oluşturularak SATICI’ya iletilebilir.ALICI, cayma bildirimini yazılı veya bir sürekli veri taşıyıcısı (telefon, faks, e-posta) aracılığıyla da SATICI’ya bildirebilir.
Cayma hakkının kullanılması halinde,
a. 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürün, SATICI’ya gönderilmek üzere kargoya teslim edilirken fatura aslı da, iade bölümü doldurularak (İade edilmek istenen ürünün faturası bir kurum adına düzenlenmiş ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte) ürün ile birlikte gönderilmesi gereklidir.
b. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve
ALICI’yı borç altına sokan tüm belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
İadeler Türkiye’den verilen siparişlerde Aras Kargo ile adrese gönderilmelidir.

İade tutarları sipariş esnasında kullanılan ödeme metodu ile geri ödenir.(kredi kartı) Kredi kartı kullanılması halinde
alışverişlere ilişkin iade tutarlarıALICI’nın kredi kartı hesabına yapılır. Kredi kartına yapılacak olan iade ödemelerinde
ilgili banka kuralları saklıdır.

5. YÜKÜMLÜLÜKLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
İşbuÖnBilgilendirme Formu’nda yer alanürünya da hizmete ilişkinolarak tüketiciye sunulantümbilgiler ve vaatler kampanya yayınsüresi kadar geçerlidir.
6. GENEL HÜKÜMLER
6.1. SATICI’nıntelefonyoluyla satışı bulunmamaktadır. Dolayısıyla sipariş vermek içinaranantelefonnumarasınınkullanımı nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak
ALICI’ya herhangi bir ilave maliyet yüklenmemektedir.
6.2. SATICI’nınbelirsiz süreli veya süresi bir yıldanfazla olarak satışa arz ettiği ürünlerle ilgili olarak herhangi bir satış şekli bulunmamaktadır.
6.3. SATICI’nınsürekli veya dönemsel olarak ifa edilenürünolarak, satışa arz ettiği herhangi bir ürünbulunmamaktadır.
6.4.Ödemeninkredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizinyapıldığı durumlarda, kartınbir başkası tarafındanhukuka aykırı şekilde kullanılması halinde;
23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunuve 10.03.2006 tarihli ve 26458 sayılı ResmiGazete’de yayımlananBanka Kartları ve Kredi
Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlemyapılır.
6.5. ALICIwww.lcwaikiki.cominternet sitesinde sözleşme konusuürününtemel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkinönbilgileri okuyupbilgi
sahibi olduğunuve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyaneder. ALICI iş bu“ÖnBilgilendirme Formu”nuelektronik ortamda teyit etmekle mesafeli satış
sözleşmesininakdindenönce, SATICItarafındanALICI’ya verilmesi gerekenadres, siparişi verilenürünlere ait temel özellikler ürün/ürünlerinülke gümrüğünden,
vergisel ya da banka uygulamalarındankaynaklı her türlügümrük bedeli, kdvve benzeri durumlardanoluşabilecek ücretler hariç fiyatıcayma hakkı ile ödeme ve
teslimat bilgilerini de doğruve eksiksiz olarak edinmiş olduğunuteyidetmiş olur.
7. ALICI’NIN İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ
İşbusözleşme Türk Hukukukuralları çerçevesinde oluşturulmuş olup, geçerliliği ve bağlayıcılığı Türk Hukukukuralları çerçevesinde olacaktır. İşbu sözleşmenin
uygulan masından doğacak herhangi bir ihtilafta Susurluk Mahkemeleri yetkili olacaktır.
İş bu ön bilgilendirmenin uygulanmasında, ALICI şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Balıkesir Tüketici Mahkemelerine veya Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.